Disclaimer Website

 

Deze disclaimer is van toepassing op deze website, uitgebaat door Walter Goossens bvba, gevestigd in België, Abdijstraat 25, 8670 Koksijde, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE-0679.849.145, hierna aangeduid met "wij" of "ons". 

 

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer.  Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

 

  1. Aard van de aangeboden informatie

 

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn ìin de huidige staatî en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 

2. Aansprakelijkheid

 

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens onderaan in de footer).

 

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische handgrepen of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.  Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade door gebruikmaking van onze website.  

 

3. Externe hyperlinks

 

Indien onze website hyperlinks bevat naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

 

4. Intellectuele eigendom

 

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons. 

 

5. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te wijzigen.  Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 25/05/2018.

 

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

 

Wij respecteren uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

 

7. Geschillen en toepasselijke wetgeving

 

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website en/of eventuele links is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

Indien een bepaling van deze disclaimer om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, dan zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

 

De Nederlandstalige versie van deze disclaimer is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandstalige versie voorrang op de vertalingen.

© 2016 - 2023 bonnobox | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel